Đăng kí - Gia hạn VIP

Bảng giá đăng kí và gia hạn VIP PVAu2PC


VIP ACC chỉ zo được acc đã mua VIP ! 
ví dụ bạn mua VIP cho 2 acc thì bạn chỉ có thể vào 2 acc / 1 máy. Nhưng đi bất kì máy nào đều được !
VIP máy bạn có thể zo ko giới hạn số nick ! Nhưng chỉ chơi được đúng Máy bạn đã Mua !

ĐĂNG KÍ VÀ GIA HẠN VIP PVAU2PC


(tự động chỉ 30s là có VIP)

(tự động đăng kí sau 3p-5p)

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ VÀ GIA HẠN VIP